به راه می نگرم

زشوق آنکه بیایی به راه می نگرم

به راه از پس  دیوار آه  می  نگرم

در آرزوی تو ای اختر نهفته  به شب

به ژرفناکی شام سیاه  می نگرم

مگر به روی تو ماند عروس حجله ی شب

که تا سپیده به رخسار ماه می نگرم

تو را که بر گل سرخ خیال می تابی

ز پشت شیشه ی خیس نگا می نگرمflower.jpg

ز بیم آنکه نیایی چو ابر  می گریم

زشوق آنکه بیایی  به راه می نگرم

                                                     مهرماه ۶۸ م . ش

/ 0 نظر / 5 بازدید