مرواريد اشك

خوب است از كلاف پيچيده گويي در آييم

ودر هواي پاك سادگي ها نفس بكشيم

تنفسي عميق...

                                                                      تقديم به همسر عزيزم

۱

تو را چون عطر گل ها مي شناسم

مَهي در    شام يلدا     مي شناسم

به سر گرداني   و    خاطر پريشي

تو را چون موج دريا  مي شناسم

۲

تو را در آرزو   بوسيدم آن شب

به سان ِ نو گلي   بوييدم آن شب

نگاهت با نگاهم   حرف مي زد

تو خنديدي و من خنديدم  آن شب

 سخن كوتاه ! در آن نا اميدي

تو را اميد جانم ديدم آن شب

۳

قسم   بر گلشن ِ گلخنده ي تو

به   روي روشن ِ تابنده ي تو

كه درملك وفا سلطان عشقي

دل شوريده ي  من بنده ي  تو

۴

قسم بر شعله ي خورشيد اشكت

به رخشان پرتو ِ  جاويد ِ  اشكت

كه كوه نور  و الماس سپيده

نمي ارزد  به  مرواريد  اشكت

۵

شكر مي ريزد از خنديدنت   يار

عسل مي نوشم از بوسيدنت يار

اگر گردن زنندم ؛     باز گويم

گرفتارم به خال گردنت     يار

۶

تو  با من باش  گو دنيا نباشد

چراغي جز تو در شب ها نباشد

مباد اماّ به شب هاي غريبي

كه مجنون باشدو  ليلا   نباشد

                                             ۳/۹/۶۸-م .ش

69.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید