# وبلاگ

همخوابگی

نه مرگ آسان آست نه عشق را زيستن هنگام كه سگ پوزه در جمجمه ي انسان فرو مي كند وبوزينگان با گرگ همخوابه مي شوند.                                            دي ۷۴-    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

دست بريده

                                                                                                             خورشید را در مشت گرفته می خواهد بیآورد وسط قاب آسمان بگذارد شمشیری تاریک و بادی که چهره ی رهگذران خواب آلوده را                                                                   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

گلسرخی

زندگی در زخم هنر بزرگان است صنوبر ها چنین می میرند. موسی شیرزایی-۲/۸/۸۵                           شعری از  خسرو گلسرخی                تساوی معلم پای تخته داد می زد  صورتش از خشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید