# وبلاگ
                                                                                       بهاران خجسته باد                                     بهاران اگر آید امسال                               بدان سان که آمد به دیسال                                      به گوش درختان عریان                          صدای سم  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پلاک ها و استخوان ها

                                                                    برای غریب ترین اسامی بیدارم هنوز بیدارم مثل ستاره ها که شب بیدارند و روز می خوابند راه می روم و باتو حرف می زنم راه می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

زمينه ها

            شب            زمینه ی زیبایی است            وگرنه               ستاره زیبا نیست                                                                                مثل مرگ             که زندگی را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید