سيلی باد

گل من

28.jpg

ار آن سیلی که باد

به گونه های تو نواخت

هنوز می گریم

تنها تر از عشق نیست

اما

نمی دانم چرا

هی دلم گواهی می دهد

که آزادی

001516.jpg

تمام سرخی خودرا

از خون گونه های تو

وام می گیرد .

                                       مهر ۷۵  م.ش

/ 0 نظر / 13 بازدید