ماه نيا مد

غروب به شب پیوست و

ماه نیامد

چه باد دلگیری می وزد

sanambday.jpg

چه شبی تلخ

ایستاده در باد

چه نیمه شبی شوم

دلم را در مشت می فشرد

ماه

اما

هنوز بر نیامده است

 چه صدای غریبی می آید

نه صدای خروس است این

نه آواز ماه

***

به درگاه بر می شوم

ماه می آید

باستاره ای قرمز بر پیشانی.

می دانستم

این دیدار لبانم را نخواهد سوخت.

بامداد

تاریک می شود

و بر همه ی سنگ قبر ها

ماه می تابد.

a-a-ti-maha-0.jpg

5175626_tanveer_grave1.jpg

                              بهمن ۷۴   -موسی شیرزایی(م .ش)

/ 0 نظر / 5 بازدید