دوستی

ای یار

من با خد نگ دوستی های زمینی

یک بال پروازم شکسته است

w1zi87.jpg

گر دوست داری در هوایت پر بگیرم

با آن که پا در بند  دردم

بال دگر شو بر تن من

تا آسمان دوستی را

در نوردم

                                     خرداد۶۷ م. ش

/ 0 نظر / 15 بازدید