نی لبک ها

می میرند

بی خنجری در پهلو

یا

دشنه ای در گلو

*

ـخون کیستی

که این گونه

از درز تا بوت چکه می کنی؟

-خون آوازی

که عاشقانش

در نی لبک هامی دمیدند.

*

می میرند

با داغی در پشت

و نی لبکی شکسته

در مشت .

                               دی ۷۵  م.ش

/ 0 نظر / 48 بازدید