طرح ها

آسمان آبی

آسمان تاریک

آزادی

یا هست

یا نیست

۲

خون آلود

نوزاد خورشید

از رحم بامداد

زاده می شود

۳

بید بنان

خیس از باران شبانگاهی

دو سرباز

زندانی را

به دنبال می کشند.

۴

چنگیز

به نماز ایستاده است

نیش شمشیرش پیدا .

۵

چنگیز

جهان را

به آزادی بشارت داد

پرندگان

آسمان را ترک کردند

۶

رود

سینه بر خار و خاره می کشد

وجریانش را

توقفی نیست

عشق نیز .

۷

رود خانه ی آبی

کمر بند روستا

رود خانه ی تشنه

حصار مرگ

-دخترکی

گاو استخوانی را

به خا نه  می برد.

۸

شب بیابان

صدای باد  در  درخت

فانوس های سر گردان

گرگ

آرام و سیر

درجنگل غنوده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید