۲۹ اسفند  -یادش گرامی باد

titr.jpg

                 مصدق=ملی شدن صنعت نفت=

           رفاه ملی=آزادی وعدالت اجتماعی.

          پس از نیم قرن آیا محقق شد ؟ چرا؟

/ 0 نظر / 42 بازدید