برای تبرک

آنکه

لبان تو را می بوسد

شوریده ای است

که ترسش را

در سینه ی من

جا نهاده است

انسان پوک

attachment.php?attachmentid=995

اما منم

که زیبایی تو را به سفسطه

انکار می کنم.

                                   ۷۴-زاهدان  موسی شیرزایی(م .ش)

/ 0 نظر / 68 بازدید