شعری از ماياکوفسکي

image8663.jpgimage8651.jpgimage8645.jpg

۱

می ایی

عنق تر از عنق

می گزی پوست گوزن دستکشت را

می   گویی                                                 

راستی

خبر داری ؟

دارم شوهر می کنم

بکن!

به درک!

خیال می کنی از پا در می ایم ؟

چه باک !

ببین

ارامم

ارامتر از نبض یک مرده

............                                                                    />/>

قلب مشتعلم را

با ملایمت

خاموش کنید

خودم

برایتان

اب خواهم اورد

سرانجام مایاکوفسکی در ۱۴ اوریل ۱۹۲۰باشلیک گلوله ای به

قلبش به زندگی خو د خا تمه داد.

بسیاری معتقدند علت خودکشی او سر خوردگی از مسایل اجتماعی

وسیاسی شوروی ان زمان بود.

                                         

                               ۲

                                                         

یاغی همیشه ماندگار "ارنستو چه گوارا   *

guevar10.gif                                                                      

ارنستو گوئه وارادولاسرنادرچهاردم ژوئن ۱۹۲۸در ارژانتین متولد شد.با اینکه در کشورش در

 رشته  پز شکی مشغول به تحصیل بود به همراه دوستش راهی یک

 سفر طولانی با  یک مو تورسیکلت

 به کشورهای محروم امریکای جنوبی شد.

 

شرایط سخت زندگی استثمار بیسوادی بی محتوایی و.......را از نزدیک حس کرد .و با انها

همدرد شد.

چه به ملیت فکر نمی کرد برای او انسانیت همه چیز بود.سال ۱۹۶۷  در بولیوی در یک در

دریک درگیری وحشتناک رهبر زخمی چریک ها دستگیر شد.بدون هیچ محاکمه یی کشته شد. 

جسدش به پا یه های هلی کوپتربسته شد و مردم صحنه تکان دهنده یی را دیدند.از جسد چه

هم وحشت داشتند وجسد او را به کسی تحویل ندادند.گفتند که جسد سوخته شده و

خاکسترش در باد پراکنده است.اما در سال۱۹۹۷درست سی سال بعد جسد "چه"در باند

فرودگاهی پیدا شد"ماریو تران"افسر مسوول قتل "چه گوارا" در خاطرات خود می نو یسد "

 وقتی وارد سلول شدم "چه گوارا" روی نیمکت نشسته بود  پشتش به دیوار بود و

مشتهایش را گره   کرده بودبا دیدن من گفت :شما امده اید مرا بکشید ؟ من نمی توانستم شلیک کنم

گفت:

 شما

آمده اید مرا بکشید ؟ من نمی توانستم شلیک کنم . او گفت : خونسرد با شید  شما یک

انسان را می کشید  .یک گام به عقب بر داشتم و چشمانم را بستم و نخستین تیر را 

شلیک کردم چشمان  " چه گوارا " اما همچنان باز بود

 

                                                                                                    che-habano.jpg

انها فکر می کردند " چه" مرده است . ولی  "چه " یک تفکر بود . یک عقیده  و یک روح

آزادومبارز . آیا کسی  می تواند تفکر و عقیده را بکشد؟

 

و این کلام خود " چه " است « هر قطره خون انسان که در زیر پرچم هر کشوری که در ان

 زاده شده می ریزد تجر به یی است برای  انهایی که زنده می مانند  تا به جنبش ازادی خوا

ها نه کشورشان بپیو ندند . مرگ هر جا ممکن است ما را غا فلگیر کند به او خو شامد بگوییم 

با این فکر که فریاد نبرد ما ممکن است به گوش شنونده خاص خود رسیده و دست دیگری

ممکن است تفنگ ما را خوب تر استفاده کند » افسانه "چه گوارا "هرگز کهنه نمی شو د

چرا؟

 که عقیده " چه " همیشه زنده است . ودر طول زندگی خود هیچ گاه به عقیده خود پشت نکرد

 تا جایی  که در  نامه یی به مادر خود می نویسد من اینجا از طریق الرژ ی شناسی می توانم

بسیار ثر وتمند شوم ولی این وحشتناک ترین خیانتی است که می توانم به دو " من " که در

وجود خود دارم داشته باشم :  " من سوسیالیست و من مسافر  " . و او تا پایان زندگی خود به

/ 0 نظر / 140 بازدید