انديشه

writing.jpg 

ساطور را

به سلاخ وابگذار

اندیشه

چیزی دیگر است

پرتاب یک لبخند

به افسردگی یک جماعت.

***

آدمی را

نشانی هست

در  ستم

فواره ی مغرور آتش است

درآزادی

درخت فرو تن

ازتبر نمی ترسم

پریشانی ام همه

ازسقط جنین آزادی است

که دراندیشه های جوان

اتفاق می افتد.

اسفند82 م.ش

 goodbyecruelworld.jpg

/ 0 نظر / 15 بازدید