همخوابگی

نه مرگ آسان آست

نه عشق را زيستن

هنگام

كه سگ

پوزه در جمجمه ي انسان

فرو مي كند

وبوزينگان

با گرگ

همخوابه مي شوند.

                                           دي ۷۴-    م .ش

/ 0 نظر / 9 بازدید