سکوت


آنکه می داند


نمی خواند


آنکه می خواند


نمی داند

***

طوفان بغض و اشک


وسکوت سنگي

و آوازت

که  برگشت می خورد

تاگلویت را به خون در کشاند.

***


چنين بوده است


سرنوشت گرسنگانی


که آزادی را


به نان


معامله کردند

                      دی ماه ۸۵ موسي شيرزايي
/ 0 نظر / 13 بازدید