دست بريده

                                                                 

                                          

Bodmin%20Mooor.jpg

خورشید را

در مشت گرفته

می خواهد بیآورد

وسط قاب آسمان بگذارد

شمشیری تاریک

و بادی

که چهره ی رهگذران خواب آلوده را

                                                                  خیس می کند.

                                                                     آذر ۷۴- م. ش

 

 

 

.

/ 0 نظر / 12 بازدید