عمر شبنم

عمری که مثال عمرحیوان گذرد

از نعمت اندیشه ؛گریزان گذرد

بهتر که همین لحظه به پایان آید

تا ان که به نام عمر انسان گذرد

aok.jpg

 من شبنم بامدادی ام او خورشید

 

من دوخته ام به راه اوچشم امید

می سوزم وهیچ می شوم در نگهش

با این همه ناله ی مرا کس نشنید

م.ش

/ 0 نظر / 18 بازدید