شب زده

072.jpg

تو اشکم را نمی دانی

چرا که عشق را

گلگون ندیده ای

اشک مرا شب زده ای می داند

که باد

چراغ اش را

کشته باشد

                              ۲/۶/۶۶    م .ش

/ 0 نظر / 5 بازدید