۲۹ اسفند  -یادش گرامی باد                  مصدق=ملی شدن صنعت نفت=            رفاه ملی=آزادی وعدالت اجتماعی.           پس از نیم قرن آیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
                                                                                       بهاران خجسته باد                                     بهاران اگر آید امسال                               بدان سان که آمد به دیسال                                      به گوش درختان عریان                          صدای سم  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

همخوابگی

نه مرگ آسان آست نه عشق را زيستن هنگام كه سگ پوزه در جمجمه ي انسان فرو مي كند وبوزينگان با گرگ همخوابه مي شوند.                                            دي ۷۴-    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
اسفند 85
9 پست
بهمن 85
40 پست
دی 85
54 پست
وبلاگ
106 پست
پرشین_بلاگ
106 پست