عمر شبنم

عمری که مثال عمرحیوان گذرد

از نعمت اندیشه ؛گریزان گذرد

بهتر که همین لحظه به پایان آید

تا ان که به نام عمر انسان گذرد

 من شبنم بامدادی ام او خورشید

 

من دوخته ام به راه اوچشم امید

می سوزم وهیچ می شوم در نگهش

با این همه ناله ی مرا کس نشنید

م.ش

  
نویسنده : موسی شیرزایی( م . ش) ; ساعت ٢:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥