تولد ۲

خونآلود

کودک خورشید

آرام آرام

از رحم بامداد

زاده می شود.

۹/۸/۸۰- م . ش-زاهدان

  
نویسنده : موسی شیرزایی( م . ش) ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥