مرگ و عشق

نه مرگ آسان آست

نه عشق را زيستن

هنگام

كه سگ

پوزه در جمجمه ي انسان

فرو مي كند

وبوزينگان

با گرگ

همخوابه مي شوند.

                                           دي ۷۴-    م .ش

  
نویسنده : موسی شیرزایی( م . ش) ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥